Billede

Er nu i tænkeboks

Denne side var oprindelig til webdesign, men det er stillet i bero.
Nu findes der mange smarte og hurtige måder at få en fin hjemmeside på, mange af dem er nemme at gå til.

Billede
(*) - Måske bliver den nye side noget med foto
- eller ...

Jeg lader FAQ siden* FAQ om domæner og upload og siden om FireFTP stå lidt endnu.